Uzņēmumā darbojas trīs jaunieši no Valmieras tehnikuma 2. un 3. kursa. Visi puiši apgūst mehatronisku sistēmu tehniķa profesiju un nākotnē savu dzīvi saista ar izvēlēto specialitāti.


Ēriks Eduards Lapsa ir idejas autos un produkta tehniskais izstrādātājs. Ēriks bija tas, kurš iedomājās šo ideju realizēt, jo dzīvē bija redzējis situāciju, kurā kādām senioram ar redzes traucējumiem bija grūtības šķērsot ielu tāpēc, ka šis cilvēks nav varējis novērtēt situāciju. Tobrīd palīdzējuši līdzcilvēki, bet Ērikam prātā palikusi doma: “Un ko šis cilvēks darītu, ja būtu viens?”. Tad jaunietim ir radusies ideja par spieķi, kas darbojas uz sensoru pamata, ko izstāstījis saviem draugiem. Arī draugiem šī ideja šķita vērtīga, tāpēc jaunieši apvienojās skolēnu mācību uzņēmumā un izveidoja savus pirmos spieķus.

 Georgs Krops uzņēmumā ir atbildīgs par pārdošanu un uzņēmuma vadīšanu. Viņš zina kā panākt, lai arvien jauni klienti uzzinātu par uzņēmuma produktiem. Georgs lieliski prot pārliecināt, tāpēc viņš ir tas, kurš vienmēr ir gatavs izstāstīt par produktu ikvienam un ieinteresēt arī topošos investorus vai sadarbības partnerus. 

Agris Čodars rūpējas, lai tiktu realizētas visas jauniešu idejas. Agris palīdz ražošanas procesā un iesaistās produkta uzlabošanā.